top of page

Useful Phrases When in Croatia


HRVATSKI- ENGLISH POZDRAVI- greetings Dobro jutro!- Good morning! Dobar dan!- Good morning! Dobra večer!- Good evening! Laku noć!- Good night! Doviđenja!- Goodbye! Bok!- Hi! PREDSTAVLJANJE - Introducing yourself Kako se ti zoveš?- What is your name? Zovem se...- My name is... Drago mi je- How do you do KORISNE FRAZE- Useful phrases Gdje je?- Where is? Oprostite- Excuse me Hvala Vam- Thank you Nema na čemu- You are welcome Molim- Please Ne razumijem- I don't understand Govorite polako- Speak slowly Volim te!- I love you! Sretan put!- Pleasant journey! Dobro došli- Welcome Koliko stoji?- How much does it cost? Račun molim!- Cheque please! HRVATSKI- L'ITALIANO POZDRAVI- saluti Dobro jutro!- Buon giorno! Dobar dan!- Buon giorno! Dobra večer!- Buona notte! Laku noć!- Buona notte! Doviđenja!- Arrivederci! Bok!- Ciao! PREDSTAVLJANJE- presentazione Kako se ti zoveš?- Come ti chiami? Zovem se...- Il mio nome è... Drago mi je- Piacere KORISNE FRAZE- Frase utile Gdje je?- Dov'è? Oprostite- Scusi Hvala Vam- Grazie Nema na čemu- Prego Molim- Per favore Ne razumijem- Non capisco Govorite polako- Parli piano Volim te!- Ti amo! Sretan put!- Buon viaggio! Dobro došli!- Benvenuti! Koliko stoji?- Quanto costa? Račun molim!- Il conto, prego! HRVATSKI-FRANCAISE POZDRAVI- salutation Dobro jutro!- Bonjour! Dobar dan!- Bonjour! Dobra večer!- Bonsoir! Laku noć!- Bonne nuit! Doviđenja!- Au revoire! Bok!- Salut! PREDSTAVLJANJE- présentation Kako se ti zoveš ?- Comment tu t'appelles? Zovem se...- Je m'appelle... Drago mi je- Enchanté KORISNE FRAZE- Expressions utiles Gdje je?- Où est? Oprostite- Excusez moi Hvala Vam- Merci Nema na čemu- De rien Molim- S'il vous plaît Ne razumijem- Je ne comprends pas Govorite polako- Voudriez vouz parler lentement Volim te!- Je t'aime! Sretan put- Bon voyage! Dobro došli!- Bienvenue! Koliko stoji?- Combien ça coûte? Račun molim!- L`addition s`il vous plaît! HRVATSKI- DEUTSCH POZDRAVI- Begrüβungen Dobro jutro!- Guten Morgen! Dobar dan!- Guten Tag! Dobra večer!- Guten Abend! Laku noć!- Gute Nacht! Doviđenja!- Auf Wiedersehen! Bok!- Hallo! PREDSTAVLJANJE- Sich vorstellen Kako se ti zoveš?- Wie heiβt du? Zovem se...- Ich heiße... Drago mi je- Es freut mich KORISNE FRAZE- Nützliche Ausdrücke Gdje je...?- Wo ist...? Oprostite- Entschuldigung Hvala Vam- Danke schön Nema na čemu- Bitte schön Molim- Bitte Ne razumijem- Ich verstehe nicht Govorite polako- Können Sie, bitte, langsamer sprechen? Volim te!- Ich liebe dich! Sretan put!- Gute Reise! Dobro došli!- Willcommen! Koliko stoji?- Was kostet das? Račun molim!- Die Rechnung, bitte! HRVATSKI- ESPAÑOL POZDRAVI- Salutación Dobro jutro!- Buenos días! Dobar dan!- Buenos días! Dobra večer!- Buenas tardes! Laku noć!- Buenas noches! Doviđenja!- Hasta luego! Bok!- Hola! PREDSTAVLJANJE- Presentación Kako se ti zoveš?- Cómo te llamas? Zovem se...- Mi nombre es...(me llamo...) Drago mi je- Encantado, (mucho gusto) KORISNE FRAZE- Frases útiles Gdje je...?- Dónde está...? Oprostite- ¡perdone! Hvala Vam- Gracias Nema na čemu- De nada Molim- Por favor Ne razumijem- No entiendo Govorite polako- Puede hablar más despacio? Volim te!- Te quiero! Sretan put!- ¡Buen viaje! Dobro došli!- ¡Bienvenidos! Koliko stoji?- ¿Cuánto cuesta? Račun molim!- La factura, por favor!


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page